Avaldus statsionaarseks õppeks

 

 

 

Keila Põhikooli direktor                           ………………….. 201…

 

 

AVALDUS

 

Palun mind/minu laps ………………………………………… võtta vastu Keila Põhikooli……  klassi  201….../201…….õppeaastal alates …………………………………..201 … a.

 

 

 

Andmed õpilase kohta

Isikukood………………………………………….....

Elukoht, telefon:  ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Elukoht rahvastikuregistri järgi ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Asub õppima: (kodust, lasteaiast, eelkoolis, teisest koolist)………………………………………..

Kaugus koolist …………………………………………………………………….

 

 

 

Andmed võõrkeelte õppimise kohta (ei täida 1. klassi astujad)

A - võõrkeel …………………………                  B – võõrkeel ……………………….

 

 

 

Andmed vanemate kohta

Ema nimi, telefon, e-mail:.…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Isa nimi, telefon: e-mail……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

(allkiri)