Toitlustamine

 

Keila Põhikooli 1.-7.klass saavad tasuta toitu, mida rahastab riik ja omavalitsus. Maksta võivad ainult 8. ja 9.klass ning üks toidukord maksab endiselt 0,64 € .  

 

Keila Põhikooli toitlustaja: OÜ Päikseketas, arveldusarve: EE212200001120246413, SWEDPANK

NB! Selgitusse märkida: KeilaPõhikool, õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

Järgneva kuu toiduraha tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks. Juhul kui õpilane jääb puuduma, palume teatada kooli söökla telefonile 678 1006

Puudutud päevade raha saab alates teatamisele järgnevast päevast maha arvestatada järgneva kuu söögirahast, arvestust oma lapse kohta peab iga vanem ise.

Pikapäevarühma toitlustamine:

Pikapäevarühma toidukorra maksumus on 0.70 eurot.

Maksta saab kuu kaupa toitlustaja arvele, maksekorraldusse palume lisaks lapse nimele ja klassile kirjutada märksõna "pikapäevarühm".

Järgmise kuu pikapäevarühma toiduraha palume maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks.

 

Menüüd näeb Keila Kooli algkooli lehelt.

www.keilakool.ee/et/algkoolimaja