Keila Linnavalitsus korraldus nr 345 (14.11.19)

KEILA LINNAVALITSUS KORRALDUS       KINNITATUD 14.11.2019 LV korraldus nr 345   Keila Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ...

Abimaterjal eKooli tutvustamiseks lapsevanematele

Abimaterjal eKooli tutvustamiseks lapsevanematele. Link esitlusele

EKooli esitlus lapsevanematele

http://id.ekool.eu/presentatsioon/lapsevanematele2017.pdf

Programm "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool"

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool". Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks. ...

Lasteabitelefoni kampaania 2017

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama   Täna algas üle-eestiline kampaania „ ...

Väikesed harjutused: kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda?

Kuidas teadlikumalt rahuneda ja keskenduda? Miks võiks 1.-12. klassi laps ja noor rahunemist ning keskendumist toetavaid harjutusi vajada?  Et enne või pärast olulist...

Книга по безопасности для родителей школьника

Книга по безопасности для родителей школьника

Külmapühad

Külmapühad Külmapühad: õppetöö korraldus külma ilmaga Riigi Teatajas avaldatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv)...