Õpetajad

 

Nimi

Amet, aine

Kontakt

Galina Malofejeva

vene keel ja kirjandus,

Galina.Malofejeva@keilapohikool.ee

Ingrid Fels

eesti keel

Ingrid.Fels@keilakool.ee

Inna Õunapuu

geograafia ja loodusõpetus,
4A klassi klassijuhatamine

Inna.Ounapuu@keilapohikool.ee

Irina Skvortsova

1A klassi klassijuhatamine, algklassid

Irina.Skvortsova@keilapohikool.ee

Ivan Shchegolev

muusikastuudio (puhkpillid)

Ivan.Shchegolev@keilapohikool.ee

Jaana Denissova

2A klassi klassijuhatamine, algklassid

Jaana.Denissova@keilapohikool.ee

Jelena Mihhejeva

direktor, eesti keel

Jelena.Mihhejeva@keilapohikool.ee

Jelena Prigodina

informaatika,
ekooli administraator

Jelena.Prigodina@keilapohikool.ee

Julia Guljajeva

sotsiaalne pedagoog;
6B.-7B. kl klassijuhatamine

Julia.Guljajeva@keilapohikool.ee

Larissa Kanger

kehaline kasvatus, inimeseõpetus,
5A klassi klassijuhatamine

Larissa.Kanger@keilapohikool.ee

Liidia Derlõš

eesti keele õpetaja

Liidia.Derlos@keilapohikool.ee

Lidia Liivik

vene keele ja kirjandus  

Lidia.Liivik@keilapohikool.ee

Olha Matviichuk

inglise keel

Olha.Matviichuk@keilapohikool.ee

Meeri Fink

muusikastuudio (klaver)

Meeri.Fink@keilapohikool.ee

Nadezda Lisovskaja

bioloogia ja keemia

Nadezda.Lisovskaja@keilapohikool.ee

Nadezda Vavilova

ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus, 
7A klassi klassijuhatamine

Nadezda.Vavilova@keilapohikool.ee

Natalja Šutkova

matemaatika, 8A klassi klassijuhatamine

Natalja.Sutkova@keilapohikool.ee

Oksana Orotško

matemaatika ja füüsika
9A klassi klassijuhatamine

Oksana.Orotsko@keilapohikool.ee

Julia Karasevitš

3A klassi klassijuhatamine, algklassid

Julia.Sevtsuk@keilapohikool.ee

Svetlana Suldenko

kehaline kasvatus, tööõpetus,   6A klassi klassijuhatamine

Svetlana.Suldenko@keilapohikool.ee

Tatjana Parinova

inglise keel

Tatjana.Parinova@keilapohikool.ee

Tõnu Talve

tööõpetus, kunst

Tonu.Talve@keilapohikool.ee

 

 

Kooli töötajad

 

Nimi

Amet, aine

Kontakt

Ivika Aasa

raamatukoguhoidja

Ivika.Aasa@keilapohikool.ee

Inna Õunapuu

huvialajuht

Inna.Ounapuu@keilapohikool.ee

Nadežda Vavilova

PPR kasvataja

Nadezda.Vavilova@keilapohikool.ee

Iuliia Shurman

PPR kasvataja

Iuliia.Shurman@keilapohikool.ee

Jaana Denissova

PPR kasvataja

Jaana.Denissova@keilapohikool.ee

Valeria Sedler

logopeed

Valeria.Sedler@keilapohikool.ee