Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks

                                                        

 

……………………………………

                                                                                   Lapsevanema/õpilase ees-ja perekonnanimi

 

                                                                     …………………………………….

                                                                                   Elukoht

                                                                                  …………………………………….

                                                                                  Telefon

                                                                      ……………………………………..

                                                                                e-post

 

 

 

 

 

Keila Põhikooli

Direktorile                                                  …………………………………….

                                                                  Kuupäev

 

 

 

 

AVALDUS

 

 

Palun kustutada mind/minu laps ……………………………………………………………………………………

                     ees-ja perekonnanimi

Keila Põhikooli……………   klassi nimekirjast alates

 

……………………...…………….,………………………………………………

                    kuupäev ja aasta

 seoses õppima asumisega

 

 

………………………………………………………………..…… ………

riik, vald/linn, kooli nimi                    

 

 

…………………………………………..

allkiri