Avaldus pikapäevarühma
 

 

KEILA PÕHIKOOLI DIREKTOR

 

 

 

AVALDUS                                                                                      

                                                                                                         

 

________________________________________                          ____________________

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi                                                          Kuupäev                                                                                                                                           

 

 

Kontakttelefon ___________________________

 

 

Palun võtta minu laps  __________________________________________________,

ees- ja perekonnanimi

 

kes õpib Keila Põhikooli _________ klassis, pikapäevarühma  alates

 

____________________ 20___.a.

 

 

Soovin, et laps oleks rühmas (mis kellani?):

Esmaspäeval    ____________________

Teisipäeval       ____________________

Kolmapäeval    ____________________

Neljapäeval      ____________________

Reedel             ____________________

Laps läheb koju:          □ise                           □saatjaga

 

 

Lapsevanema allkiri ________________________________