1 klassi astujad:

1.      Avalduse ankeet kooli astumiseks täita kohapeal

2.      Sünnitunnistuse või ID kaardi või passi koopia

3.      Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest

4.      Pilt õpilaspileti jaoks

5.      Õpilase tervisekaart või koopia

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klassi astujad:

1.      Avalduse ankeet kooli astumiseks täita kohapeal

2.      Sünnitunnistuse, ID kaardi või passi koopia

3.      Väljavõte õpilasraamatust

4.      Pilt õpilaspileti jaoks

5.      Õpilase tervisekaart või koopia