Avaldus eelkooli minemiseks

 

 

Keila Põhikooli direktor                                      …………………..20 .…

 

 

 

AVALDUS

 

 

Palun minu laps  …………………………………………….  võtta vastu Keila Põhikooli eelkooli 201…... /201…….  õppeaastal alates …………………………..  201 …  a.

 

Andmed õpilase kohta

Isikukood …………………………………………..................................................

Elukoht: ……………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………

 

Elukoht rahvastikuregistri järgi ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

 

Andmed vanemate kohta

Ema nimi, telefon, e-mail: .…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Isa nimi, telefon: e-mail …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

(allkiri)

 

Eelkool

KPK alustab avalduste vastuvõtmist eelkooli algavaks õppeaastaks. Eelkooli õpetaja on Larissa Kanger. Lisa informatsiooni võib küsida telefonil 56175667.

Ilusat algavat õppeaastat kõigile!!!