Avaldus eelkooli minemiseks

 

 

Keila Põhikooli direktor                                      …………………..20 .…

 

 

 

AVALDUS

 

 

Palun minu laps  …………………………………………….  võtta vastu Keila Põhikooli eelkooli 201…... /201…….  õppeaastal alates …………………………..  201 …  a.

 

Andmed õpilase kohta

Isikukood …………………………………………..................................................

Elukoht: ……………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………

 

Elukoht rahvastikuregistri järgi ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

 

Andmed vanemate kohta

Ema nimi, telefon, e-mail: .…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Isa nimi, telefon: e-mail …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

Кейлаская основная школа начинает приём заявлений в подготовительный класс на новый учебный год.

Учитель подготовительного класса Кангер Лариса Николаевна.

Телефон для информации 56175667.